Pe raza comunei Pieleşti există exploataţii agricole pe o suprafaţă de 5856 ha teren arabil care este muncit în exploataţii agricole de peste 100 de ha în număr de 5 și exploataţii individuale, gospodăreşti în număr de 1200.

Pe acestea se cultivă culturi agricole specifice zonei de câmpie:

 • Rapiță
 • Porumb
 • Orz
 • Floarea soarelui.
 • Grâu

Pe raza comunei Pieleşti există ferme de creştere a animalelor şi de asemenea ferme pentru producţia de lapte în număr de 2 cu peste 100 de vaci de lapte.

În cadrul comunei noastre mai există o fermă de oi cu peste 80 de capete.

Viţa de vie se cultivă în prezent pe suprafeţe individuale mici.

Mai jos enumerăm câteva date statistice corespunzătoare anului 2011:

Suprafaţă Agricolă: 6427 ha dintre care:

 • Vii: 56 ha
 • Fâneţe, pajişti naturale: 515 ha
 • Suprafaţă arabilă: 5856 ha

Există 5 societăţi agricole pe raza comunei care lucrează terenul prin arendarea sa de la proprietari, persoane fizice.

Mai jos enumerăm date statistice cu privire la animalele care sunt crescute în comuna noastră, statistica corespunzătoare anului 2011:

 • Vaci de lapte pe raza comunei: 770 de capete
 • Total bovine: 1170 capete
 • Porcine: 1970 capete
 • Ovine: 485 capete
 • Cabaline: 70 capete
 • Caprine: 650 capete
 • Familii de Albine: 150 familii
 • Păsări: 15000 de capete